Ngày trải nghiệm đại học trực tuyến

NGÀNH TÔI CHỌN

2022

Phát triển bản thân
Tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN, hành trình đại học không chỉ nhằm tích lũy kiến thức, mà còn giúp mỗi sinh viên thấu hiểu bản thân, phát triển cá nhân tối đa theo sở trường, thế mạnh và đam mê của mỗi sinh viên.
Phát triển bản thân
Sẵn sàng sự nghiệp
Sẵn sàng sự nghiệp
Sinh viên Trường Quốc tế - ĐHQGHN được chuẩn bị cao nhất để sẵn sàng cho sự nghiệp tương lai qua các hoạt động toàn diện của Khoa nhằm tìm hiểu ngành học, định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và kết nối thị trường lao động chất lượng cao.
Học thử lớp học ảo
Học thử lớp học ảo: Trải nghiệm 9 lớp học của 10 chương trình đào tạo bậc Cử nhân và chương trình Tiếng Anh dự bị thông qua công nghệ thực tế ảo 360 độ.
Học thử lớp học ảo
Trải nghiệm cuộc sống sinh viên
Trải nghiệm cuộc sống sinh viên
Các sự kiện và hoạt động ngoại khóa năng động, sáng tạo và đa dạng tại Trường Quốc tế - ĐHQGHN đem đến cho sinh viên trải nghiệm cuộc sống đại học sôi nổi, nhiều màu sắc, là hành trang và kỷ niệm thanh xuân mang theo suốt cuộc đời.